Friday, 12/01/2018 - 10:32:04

Ban chấp hành đảng Tân Đại Việt tổ chức tân niên 2018

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt cùng Ban Lãnh Đạo Đảng đã mời một số đại diện các chính đảng, đoàn thể và giới truyền thông tất cả khoảng gần 50 người đến tham dự buổi tiệc tân niên tại nhà hàng Seafoof Paradise, Westminster vào trưa thứ Bảy tuần qua, 6 tháng 1, 2018.

Tham dự buổi tiệc thân mật này, ngoài TS Lê Minh Nguyên và quý vị trong Ban Lãnh Đạo và Ban Giám Sát, trong đó có các ông: Phan Đức Duy (Đệ I Phó Chủ Tịch), Hoàng Đình Khuê (Đệ Nhị Phó Chủ Tịch), Dương Tấn Hải (Tổng Thư Ký), cựu dân biểu VNCH Trần Minh Nhựt, ông Trần Nguyên Phúc, ông Quốc Phùng (Ban Giám Sát) chúng tôi thấy có cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, ông Lê Tấn Trạng (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng), các ông Nguyên Dzuy, Phan Thanh Châu, Trần Trọng Đạt là những vị lãnh đạo VNQDĐ, Đại Việt Cách Mạng Đảng, ông Nguyễn Kim Bình (Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền VN); Đốc Sự Lê Ngọc Diệp và phu nhân, ông Ngọc Hoài Phương và một số thân hữu khác.


TS Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Tân Đại Việt đang phát biểu trong buổi tiệc tân niên 2018 tại Seafood Paradise Restaurant. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

TS Lê Minh Nguyên chào mừng mọi người và cho biết hôm nay là buổi họp mặt mừng tân niên của Ban Lãnh Đạo Tân Đại Việt để mừng năm mới 2018 và trong tâm tình đó, thay mặt Ban Lãnh Đạo Tân Đại Việt, ông xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới được nhiều sức khỏe, thăng tiến về mọi mặt và gia đình luôn an vui, hạnh phúc.

Sau đó, ông nêu bốn điểm cụ thể để mọi người cùng nhau bàn luận:
Thứ nhất, buổi họp mặt hôm nay là buổi tiệc mừng đầu năm để chúng ta cùng trao đổi và chúc mừng nhau.
Thứ hai, tạo một “Networking” để mọi người có dịp tìm hiểu lẫn nhau, tránh mọi thành kiến, dị biệt và cùng nhau trao đổi những điều lợi ích cho cộng đồng và quê hương đất nước.


Ban Lãnh Đạo Tân Đại Việt trong ngày ra mắt tháng 11, 2017 (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thứ ba, cùng nhau đưa ra những gợi ý cho một mô hình để cùng nhau tập trung mọi cố gắng và nỗ lực giải quyết vấn đề cộng sản tại Việt Nam.

Thứ bốn, cần phải có một cuộc cách mạng dân chủ đối với người dân trong nước, vì đa phần họ chưa có thiện chí đồng khởi để tiến hành dân chủ hóa, mặc dù họ đang mong muốn thay đổi thể chế cai trị.
Do đó, tiến sĩ Lê Minh Nguyên đề nghị tiến hành ba mặt trận: Một là vận động quần chúng ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước; hai là tìm mọi cách vô hiệu hóa các cuộc trấn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với người dân, nhất là những người đứng lên tranh đấu đòi tự do, dân chủ; thứ ba là vận động các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới hậu thuẫn cho người dân trong nước đứng lên đòi hỏi những quyền tự do căn bản của con người theo đúng tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Hưởng ứng lời đề nghị của TS Lê Minh Nguyên, các vị tham dự đã thảo luận sôi nổi trong bữa tiệc.
Tân Đại Việt là một đảng chính trị được giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tách ra từ Đảng Đại Việt do cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh thành lập từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Việc tách ra thành Tân Đại Việt là để phù hợp với tình hình mới, và công khai hoạt động, tranh đấu chính trị nhằm xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho Việt Nam sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị sụp đổ. Chủ trương của Tân Đại Việt vẫn là chủ trương Dân Tộc Sinh Tồn của cố đảng trưởng Trương Tử Anh. Hiện nay với thành phần tân Ban Lãnh Đạo và Ban Giám Sát, Tân Đại Việt đang xúc tiến và đẩy mạnh phong trào đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước.
Cần liên lạc với Đảng Tân Đại Việt xin gọi (714) 719-5220.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp