advertisements
Friday, 18/10/2019 - 07:50:45

Bãi biển bị đóng cửa để Hải quân di chuyển thiết bị bí mật

REDONDO BEACH – Một phần bãi đậu thuyền King Harbor Marina ở Redondo Beach đã bị đóng cửa vào cuối tuần, để các nhân viên của hãng Northrop Grumman - một nhà thầu quốc phòng - di chuyển một thiết bị bí mật từ trụ sở hãng này ở Redondo Beach đến San Diego để giao cho Hải quân Hoa Kỳ. Việc đóng cửa bãi đậu thuyền dọc theo công viên Moonstone bắt đầu từ 5 giờ chiều thứ Sáu đến 5 giờ chiều thứ Bảy, ảnh hưởng khoảng 70 chỗ đậu. Hãng Northrop Grumman đã trả cho thành phố $25,000 Mỹ kim để được sử dụng bãi đậu thuyền. Hãng Northrop Grumman không cho biết thiết bị quân sự này là gì và có kích thước bao nhiêu, với lý do bảo mật an ninh quốc gia.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements