Tuesday, 19/09/2017 - 09:07:14

Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên (1919-2017)


(YouTube)


Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên đã từ trần ngày thứ Hai, 18 tháng 9, 2017, hưởng thọ 98 tuổi. Ông từng là Phó Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa kiêm Tổng Trưởng Giáo Dục, Phó Thủ Tướng kiêm Trưởng Đoàn Việt Nam Cộng Hòa (1969-1971) tại Hội Nghị La Celle Saint Cloud trong chính phủ của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Nhóm Caravelle - một tổ chức tự do tiến bộ trong giai đoạn 1960-1963.

BS Nguyễn Lưu Viên sanh năm 1919 tại Trà Vinh, thoát ra khỏi Sài Gòn cuối tháng Tư 1975 trên một tàu Hải quân Việt Nam.

Ông đến Guam, rồi Pendleton, tu nghiệp ở Oklahoma và hành nghề bác sĩ 11 năm tại Baptist Hospital, Union City, tiểu bang Tennessee. Sau khi về hưu ở Virginia năm 1988, ông sống ẩn dật, ít tiếp xúc bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài cuộc phỏng vấn có đăng trên mạng YouTube.
Dưới đây là thư email thông báo tin buồn do BS Huynh Trưởng Niên Trưởng Nguyễn Thượng Vũ gởi đi ngày thứ Ba:

“Thưa các anh chị
“Chúng tôi rất đau lòng nhận được Hung Tin - do BS Nguyễn Sơ Đông cho biết là- người đàn anh đáng kính của chúng tôi: Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên, cựu Phó Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam vừa từ trần cách đây hai ngày.

“Anh BS Nguyễn Lưu Viên là một khuôn mặt chính khách đáng kính của Miền Nam.
“Anh BS Viên là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không bao giờ lèo lái.
“Anh BS Viên chuyên về Ana-Path (Pathology). Hồi những năm đầu của Trường Y Khoa Saigon, anh BS Viên có thời gian làm phụ tá về Pathology tại Đại Học Y Khoa.
“Anh BS Viên phục vụ nhiều năm trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sau anh trở về Hanoi vì thấy bộ mặt thật của Việt Minh bắt đầu lộ hình dáng Cộng Sản.
“Anh BS Viên trở về Hanoi và trình luận án Y Khoa Bác sĩ cùng năm với các đàn em khác như các anh BS Nguyễn Tấn Hồng, Nguyễn Hoài Đức, Hoàng Văn Đức, Trần Sỹ Đôn, vào khoảng năm 1952.
“Khi về chấp chánh năm 1954, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm có mời anh BS Viên tham gia Nội Các và chịu trách nhiệm về vấn đề quan trọng nhất hồi đó: Lo an ninh, xã hội, nơi ăn, chốn ở cho tất cả ngót một triệu người Bắc Việt Di Cư.
“Như chúng ta đã thấy, anh BS Viên đã hoàn tất trách nhiệm lớn lao này.
“Về sau, anh BS Viên vì bất đồng ý kiến với Thủ Tướng Ngô Đình Diệm nên từ chức, và chỉ ra chấp chánh lại sau khi TT Ngô Đình Diệm bị đảo chánh.
“Anh BS Nguyễn Lưu Viên tiếp tục nắm chức vụ Phó Thủ Tướng cho tới ngày Saigon sụp đổ.
“Sang Hoa Kỳ, sau mấy năm Residency về Pathology, anh BS Viên tiếp tục hành nghề cũ và tiếp tục hòa mình tiếp xúc với các đồng nghiệp đàn em.
“BS Nguyễn Lưu Viên luôn luôn được tất cả các bạn đồng nghiệp, các đàn em vô cùng kính trọng và quý mến
“Xin các anh chị cầu nguyện cho linh hồn người quá cố sớm về Cõi Phật miền Cực Lạc.
“Nay kính,
“Nguyễn Thượng Vũ”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp