Monday, 02/10/2017 - 11:52:47

Ba đêm tụng lạy bộ Tam Bảo Từ Bi Sám Pháp


Chánh điện chùa Hương Tích, nơi bộ Tam Bảo Từ Bi Sam Pháp sẽ được tụng trong ba đêm vào giữa tháng 10 này.

Nhằm tạo thuận duyên cho hàng Phật tử tránh được những lỗi lầm cũng như sám hối những tội lỗi đã gây ra lúc tu hành thọ giới hoặc khi đến chùa chiền lễ bái hay làm Phật sự, chùa Hương Tích sẽ lập đàn sám Tam Bảo, tụng lạy bộ Tam Bảo Từ Bi Sám Pháp liên tiếp trong ba đêm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 13 đến 15 tháng 10, 2017, mỗi đêm từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Kính mời các Phật tử gần xa cùng về chùa tham dự hầu thu gặt được nhiều điều lợi lạc trong việc tu hành. Địa chỉ chùa Hương Tích: 4821 W. Fifth St., Santa Ana, CA 92703. Liên lạc(714) 554-7837
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp