Thursday, 09/03/2017 - 09:58:03

‘Bả chó’ dịch tiếng Anh là ‘Uncle Ho’


Hình chụp từ trang dịch thuật của Google

 

‘Bả chó’ dịch tiếng Anh là ‘Uncle Ho’

“Sao kỳ vậy ta!!! Google dịch: Bả chó = Uncle Ho.” Đó là tựa của một bản tin ngắn đăng trên trang Dân Làm Báo mới đây. Mà quả đúng như vậy. Ai có vào trang dịch thuật của Google và đánh chữ “bả chó” vào phần tiếng Việt để Google dịch sang tiếng Anh thì thấy hai chữ “Uncle Ho.” Bả chó là thức ăn tẩm chất độc để dụ và giết chó. Dưới đây là bản tin của Dân Làm Báo đăng ngày thứ Năm, 9 tháng 3, 2017.

“Một bạn đọc cho biết là hệ thống dịch thuật của Google đã... xỏ lá bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu của đảng ta. Nếu bạn vào Google Translate (https://translate.google.com/) thì sẽ thấy Google đã dịch Bả Chó là Uncle Ho.

“Dân ta gọi bác bằng đủ thứ, nhưng gọi bác Hồ là  bả chó thì có lẽ đây là hành động vinh danh doanh nhân thế giới Hồ Chí Minh một cách vô cùng "phản động," rất đáng được... vinh danh.

“Bả chó sống mãi trong quần chúng!!!

“Hoan hô Gú gồ!!!”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp