Wednesday, 13/07/2016 - 07:15:53

Ai là anh em của tôi?

Lm Trần Văn Kiểm

Cha Charles de Foucauld, được phong chân phước ngày 13 tháng 11 năm 2005, sinh ra trong một gia đình giầu có, được nuôi dạy rất mực yêu thương. Khi trở thành một sĩ quan trong quân đội viễn chinh của Pháp tại Phi Châu, người thanh niên này đã mất dần đức tin. Nhưng khi được ơn quay trở về với Chúa, chàng thanh niên này đã quyết định con đường yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Ngay sau khi trở về với đức tin, chàng đã quyết định thánh hiến đời mình bằng ơn gọi tu trì: “Ngay khi tôi biết được có Thiên Chúa, tôi hiểu ngay rằng tôi chỉ có thể sống vì một mình Thiên Chúa mà thôi. Ơn gọi tu trì của tôi phát sinh cùng lúc với đức tin của tôi: Thiên Chúa thật là cao cả! Có một sự khác biệt vô cùng lớn lao giữa Thiên Chúa và tất cả những gì không là Thiên Chúa." Chịu chức linh mục xong, cha Charles de Foucauld đã sống tai Phi Châu, giữa vùng sa mạc nóng bỏng với dân bản địa. Đời sống của ngài có một sự kết hợp thân mật, rất sốt sắng và lạ lùng với Chúa Giêsu ngự ở trong Bí Tích Thánh Thể. Mười mấy năm trời cha sống giữa những người nghèo để mang Chúa đến cho họ và cuối cùng bị giết bởi một nhóm người muốn hãm hại ngài. Từ ngày cha chết đến giờ một thế kỷ đã qua, đã có các dòng tu, tu hội, hiệp hội của giáo sĩ và giáo dân dấn thân sống theo tinh thần cha Charles de Foucauld tại các khu ổ chuột, nơi lao tù, các vùng ngoại ô nghèo nàn, giữa các bộ lạc.. thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Như cha Charles de Foucauld, mọi người Kitô hữu đều được mời gọi yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Câu suy niệm của cha thật là ý nghĩa: “Thiên Chúa thật là cao cả! Có một sự khác biệt vô cùng lớn lao giữa Thiên Chúa và tất cả những gì không là Thiên Chúa.” Trong bài Phúc Âm tuần này, kể lại chuyện một thầy thông luật đến hỏi Chúa Giêsu hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi thứ hai là: “Vậy ai là người thân cận của tôi?”Qua những lời đối đáp giữa Chúa Giêsu và thầy thông luật, chúng ta có thể kết luận rằng con đường dẫn tới sự sống đời đời, đó là con người phải biết chân tình kính mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình.

Nhưng ai là anh chị em của tôi, ai là người thân cận của tôi? Để trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu đã kể lại dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu đã cứu giúp một người bị cướp đánh thương tích trên đường từ Giêrusalem về Giêricô. Dụ ngôn này giúp chúng ta khám phá ra rằng những người anh chị em của tôi, những người thân cận của tôi ở đây là mọi người không phân biệt chủng tộc, giai cấp xã hội, hay nói một cách khác: tất cả mọi người đều là anh chị em vì là con cái của một Cha trên trời. Như thế trong đời sống yêu thương và phục vụ, những người thân cận này có thể được định nghĩa là những người cần được cứu giúp. Nhưng một định nghĩa khác hay hơn và cần thiết hơn: những người thân cận này chính là những kẻ biết thương người, biết thực thi lòng thương xót. Như thế người Samaritanô nhân hậu hay cha Charles de Foucauld chính là những người thân cận tuyệt vời.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp