Thursday, 31/05/2018 - 09:22:14

40 văn phòng DMV sẽ mở cửa thứ Bảy

SACRAMENTO – Nha lộ vận California (DMV) vừa thông báo 40 văn phòng trên toàn tiểu bang của cơ quan này sẽ mở cửa vào một số ngày thứ Bảy, để cung cấp một số dịch vụ giới hạn, bắt đầu từ tháng 6.
Trong thông cáo báo chí, DMV cho biết sẽ mở cửa vào thứ Bảy 16 tháng 6 và 23 tháng 6, sau đó sẽ thường xuyên mở cửa vào các ngày thứ Bảy đầu tiên và thứ 3 trong tháng, bắt đầu từ tháng 7. Giờ làm việc trong các ngày thứ Bảy này kéo dài từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Một số địa điểm sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan đến bằng lái, và không tổ chức thi lái xe.
Theo viên chức DMV, người dân có thể lấy hẹn cho ngày thứ Bảy từ trước đó 90 ngày, bằng cách ghi danh trên mạng hoặc gọi số 1-800-777-0133.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising