Thursday, 25/10/2018 - 09:04:44

3 thành phố nhà rẻ, dễ kiếm việc

Nơi nào có càng nhiều người sống và khao khát sống (tất nhiên là nơi phải dễ kiếm việc) thì giá nhà ở càng cao. San Francisco là một ví dụ. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất nước, giá trị nhà trung bình là $1.3 triệu và tiền thuê trung bình hàng tháng là $4,500. Với mức này, giá nhà ở đây cao gấp sáu lần giá nhà trung bình toàn quốc là $216,700 và giá thuê nhà cao gần 2/3 so với tiền thuê trung bình trên toàn quốc là $1,655.


Tuy nhiên, có một vài thành phố đang phát triển ở Hoa Kỳ, rất hấp dẫn, khi giá nhà vẫn còn ở mức phải chăng, mà công việc thì nhiều. Sống ở đây không sợ thất nghiệp.

Trang web bất động sản Trulia, nơi nghiên cứu rất kỹ về dữ liệu liên quan đến “việc làm, dân số, phát triển và giá nhà ở trên khắp Hoa Kỳ,” đã tìm thấy ba thành phố cụ thể mà họ cho là “tăng trưởng cao,” nhiều việc làm và có “giá cả hợp lý” về nhà ở.

CNBC dùng dữ liệu Zillow, sau đó xác định giá trị nhà trung bình và tiền thuê trung bình ở mỗi thành phố.
Dưới đây là ba thành phố đang phát triển nhanh với nhà ở có giá phải chăng:1. Raleigh, North Carolina
Tăng trưởng dân số từ năm 2012 đến năm 2017: 12.3%
Tăng trưởng việc làm từ năm 2012 đến năm 2017: 18%
Giá trị gia tăng về nhà ở từ 2012 đến 2018: 37.8%
Giá nhà trung bình: $261,700
Tiền thuê nhà trung bình: $1,400

2. Charlotte, North Carolina
Tăng dân số từ năm 2012 đến năm 2017: 10.1%
Tăng trưởng việc làm từ năm 2012 đến năm 2017: 18.6%
Giá trị gia tăng nhà ở từ 2012 đến 2018: 48.3%
Giá nhà trung bình: $212,100
Tiền thuê nhà trung bình: $1,445

3. Austin, Texas
Tăng trưởng dân số từ năm 2012 đến năm 2017: 15.3%
Tăng trưởng việc làm từ năm 2012 đến năm 2017: 20.5%
Giá trị gia tăng nhà ở từ năm 2012 đến năm 2018: 57.2%
Giá nhà trung bình: $348,800
Tiền thuê nhà trung bình: $1,700

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements