Friday, 06/03/2020 - 08:13:03

22 triệu người California sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí

SACRAMENTO – Theo hướng dẫn của Thống Đốc Gavin Newsom vào thứ Năm, Bộ Quản Lý Dịch Vụ Y Tế đã yêu cầu mọi chương trình bảo hiểm thương mại và Medi-Cal do cơ quan này quản lý phải ngay lập tức giảm tiền chia sẻ chi phí (cost sharing), tức số tiền bệnh nhân phải trả, xuống bằng 0 cho mọi thủ tục kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 trong trường hợp cần thiết. Việc miễn trả tiền sẽ áp dụng cho những người khám bệnh tại bệnh viện, trung tâm y tế, hoặc các văn phòng bác sĩ, nếu lý do khám có liên quan đến coronavirus.
“Hành động này sẽ bảo đảm rằng mọi người California cần được xét nghiệm sẽ được thực hiện việc này một cách miễn phí,” Tiến Sĩ Mark Ghaly, Bộ Trưởng Y Tế California cho biết. “Điều này không có nghĩa là mọi người dân California phải đi xét nghiệm. Nếu quý vị có triệu chứng của Covid-19 và có thể có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, hoặc gần đây có đến các nước có dịch bệnh, hãy gọi cho bác sĩ của quý vị hoặc cơ quan y tế địa phương, trước khi tự đi khám bệnh.”

Nhà chức trách cho biết việc xét nghiệm Covid-19 sẽ được quyết định theo từng trường hợp, dựa theo nhu cầu y tế hoặc quyết định của bác sĩ. “Người dân California sẽ không phải lo ngại về hóa đơn y tế chỉ vì họ đi xét nghiệm Covid-19,” Thống Đốc Newsom nói. “Những người đáp ứng tiêu chuẩn xét nghiệm sẽ được xét nghiệm miễn phí.” Bộ Bảo Hiểm California cũng đưa ra thông báo tương tự, miễn phí xét nghiệm cho thêm khoảng 2 triệu người. Như vậy, tổng cộng khoảng 24 triệu người California sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí nếu bác sĩ của họ cho rằng việc này là cần thiết. Các mệnh lệnh của Bộ Quản Lý Dịch Vụ Y Tế và Bộ Bảo Hiểm không áp dụng cho những người có bảo hiểm tư nhân. .

Ngoài ra, vào thứ Năm, Bộ Phát Triển Việc Làm California thông báo những người không thể đi làm vì bị nhiễm hoặc có thể tiếp xúc với nCoV (phải có xác nhận của bác sĩ) sẽ có thể làm đơn xin trợ cấp nghỉ bệnh (Disability Insurance Claim). Những người dân California không thể đi làm vì phải chăm sóc cho thân nhân bị bệnh hoặc bị cách ly vì Covid-19 (có xác nhận của bác sĩ) có thể nộp đơn xin trợ cấp chăm sóc gia đình (Paid Family Leave claim). Chương trình Paid Family Leave cung cấp tiền phúc lợi tối đa 6 tuần cho những người bị mất một phần hoặc toàn bộ thu nhập vì phải chăm sóc gia đình hoặc trẻ sơ sinh.
Các cơ sở kinh doanh bị giảm doanh thu vì dịch bệnh có thể xin hỗ trợ từ chương trình UI Work Sharing Program. Chương trình này giúp những người kinh doanh tìm giải pháp khác thay vì sa thải nhân viên, như giữ lại nhân viên bằng cách giảm giờ làm, và các nhân viên bị giảm giờ làm có thể được bù tiền lại một phần bằng các phúc lợi UI.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements