Saturday, 25/04/2020 - 04:29:17

15 tiểu bang trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tự do


Người New York xếp hàng cách ly chờ nhận thức ăn miễn phí tại cơ sở Bed Stuy Campaign Against Hunger ngày 23 tháng 4, 2020 trong khu phố Bedford-Stuyvesant thuộc Brooklyn. (Getty Images)

 

NEW YORK - Trong lúc số người thất nghiệp tại Hoa Kỳ ngày càng tăng cao, nhiều tiểu bang đã bắt đầu trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tự do (gig worker) và người tự kinh doanh (self-employed).

Khoảng 4.4 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 4, nâng tổng số người Mỹ thất nghiệp lên 26.5 triệu người trong suốt 5 tuần qua, theo Bộ Lao Động cho biết hôm thứ Năm. Hiện 15 tiểu bang Hoa Kỳ đang trả tiền trợ cấp thất nghiệp theo chương trình Pandemic Unemployment Assistance, tạm dịch là chương trình hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch, gọi tắt là PUA.

Chương trình này hỗ trợ cho những người là chủ cơ sở kinh doanh, người lao động tự do, và các nhân viên tạm thời làm việc theo hợp đồng, bị mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm đáng kể do hậu quả của dịch Covid-19.

Chương trình PUA là một phần của ngân sách $2.2 ngàn tỷ được Quốc Hội thông qua hồi tháng 3, dùng để giúp đỡ những người không đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Theo Bộ Lao Động, các tiểu bang Alabama, Colorado, Iowa, Kentucky, Louisiana, New York, Rhode Island, Tennessee, Texas và Utah đã áp dụng chương trình PUA và đã bắt đầu trả tiền. Các tiểu bang North Dakota, Pennsylvania, và Vermont, cũng đã bắt đầu nhận đơn xin trợ cấp PUA.

Maryland và North Carolina thông báo đã nhận đơn xin PUA từ thứ Sáu, 24 tháng 4. Theo chương trình PUA, người đủ tiêu chuẩn có thể nhận trợ cấp tối đa trong 39 tuần, đến hết ngày 26 tháng 12, 2020. Những người này cũng có thể nhận thêm tiền phụ trợ hàng tuần $600 Mỹ kim từ liên bang, vốn đã được 44 tiểu bang Hoa Kỳ chi trả từ ngày 22 tháng 4.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp