Friday, 17/01/2020 - 08:05:13

14 tiểu bang kiện chính phủ vì cắt giảm chương trình food stamps

Mười-bốn tiểu bang Hoa Kỳ, cùng với thành phố New York và Washington D.C., đã khởi kiện để ngăn chận một quy định mới của chính phủ Trump, vốn sẽ thắt chặt yêu cầu về việc làm đối với những người đang nhận hỗ trợ thực phẩm food stamps.
Các tiểu bang và thành phố này cho rằng, quy định mới đã phớt lờ các vấn đề lao động mà người nghèo tại Hoa Kỳ đang đối mặt. Đơn kiện cũng cáo cuộc quy định mới sẽ làm tăng chi phí chung tại các tiểu bang, do phải cung cấp thêm thực phẩm và dịch vụ y tế, đồng thời làm tăng thêm gánh nặng hành chính vì phải thực hiện các thủ tục giấy tờ mới.
Các tiểu bang và thành phố cho rằng quy định mới buộc họ phải phụ thuộc vào số liệu thống kê về tình trạng thất nghiệp, vốn rất chung chung và bỏ qua tình hình thực tế tại các khu vực nơi không có nhiều công việc trả lương cao. Quy định mới của chính phủ được thông báo vào tháng 12, là một phần trong nỗ lực của Bộ Nông Nghiệp USDA nhằm cải tổ chương trình food stamp, có tên chính thức là Chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP.
Bộ Nông Nghiệp cho rằng, việc tăng yêu cầu về việc làm đối với người trưởng thành khỏe mạnh, không có con cái, từ 18 đến 49 tuổi, sẽ khuyến khích họ tìm việc làm. Bộ Trưởng Nông Nghiệp Sonny Perdue nói, chương trình food stamp được thiết kế để hỗ trợ trong lúc khó khăn, không phải là một cách sống dài hạn. Quy định mới không áp dụng cho người có con nhỏ, trẻ em, người tàn tật, và người trên 50 tuổi.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising