Sunday, 03/06/2018 - 12:21:13

14 tiểu bang dọa kiện nếu chính phủ Trump cắt tài trợ cho Planned Parenthood

HOA THỊNH ĐỐN – Mười-bốn thống đốc các tiểu bang Dân Chủ nói rằng họ sẽ có hành động pháp lý nếu chính phủ Trump cắt tài trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình, như tổ chức Planned Parenthood, nơi thường giúp bệnh nhân tìm kiếm và thực hiện việc phá thai. Trong lá thư gởi Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar, 14 thống đốc nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ chương trình Title X, vốn cung cấp các phương pháp ngừa thai giá rẻ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho những người thu nhập thấp.

“Chúng tôi đứng cùng với các cư dân của tiểu bang của chúng tôi, bằng cách phản đối các nỗ lực của chính phủ nhằm can thiệp vào mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, ngăn cản phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch gia đình, và buộc các chuyên viên y tế phải che giấu thông tin với bệnh nhân của họ,” lá thư của Hội các thống đốc Dân Chủ viết. “Nếu việc cắt ngân sách được thực hiện, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm mọi biện pháp, bao gồm cả biện pháp pháp lý, để bảo vệ các phụ nữ trong tiểu bang của chúng tôi.”

Hơn 4 triệu người đang sử dụng các dịch vụ được tài trợ bởi chương trình Title X mỗi năm, bao gồm các dịch vụ ngừa thai, kiểm tra và chữa trị các bệnh tình dục, dò tìm ung thư, và kiểm tra thường kỳ, theo lời tổ chức Planned Parenthood, một nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình liên bang. Planned Parenthood nói, nếu chính phủ Trump cắt ngân sách, việc này sẽ khiến phụ nữ khó tiếp cận với các dịch vụ phá thai và ngừa thai, và khiến các bác sĩ không thể đưa ra nhiều giải pháp y tế cho bệnh nhân.

Đề nghị cắt ngân sách hiện đang trong giai đoạn 60 lấy ý kiến công chúng trước khi thật sự có hiệu lực. Nếu được thực hiện, việc này sẽ giúp Tổng Thống Trump hoàn thành thêm một lời hứa khi vận động tranh cử, và giúp đảng Dân Chủ có thêm một chủ đề mới để thu hút cử tri.

Lá thư gởi chính phủ Trump được ký tên bởi 14 thống đốc, bao gồm cả các tiểu bang lớn như New York, Minnesota, Colorado, Virginia…


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising