Tuesday, 10/04/2018 - 10:12:41

11 trường tiểu học Garden Grove danh hiệu Những Trường Ưu Tú California 2018


Trường Tiểu Học John A Murdy nằm trên đường Donegal Dr. gần trung tâm Little Saigon ở đường Bolsa là một trong những trường được danh hiệu Ưu Tú. (Google Map)

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được Bộ Giáo Dục California tuyên dương là Học Khu Kiểu Mẫu California 2018 California Exemplary District, một danh hiệu cao quý mà chỉ 22 học khu trên toàn tiểu bang được trao tặng. Đây là niềm vinh dự dành cho những học khu thành công trong việc thực hiện các mô hình đạt kết quả cho học sinh.

Ngoài ra, 11 trường tiểu học của GGUSD cũng được tuyên dương là Những Trường Ưu Tú California 2018 California Distinguished Schools, danh hiệu cao quý nhất của tiểu bang dành cho những trường công lập tiên phong trong nỗ lực thu hẹp một cách đáng kể sự chênh lệch về thành quả học vấn của học sinh.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục ông Bob Harden phát biểu, “Chúng tôi rất hãnh diện về học khu và các trường của chúng tôi với vị trí dẫn đầu trong tiểu bang về thành tích học vấn xuất sắc. Sự tuyên dương này chính là kết quả trực tiếp của các thầy cô và nhân viên đã tận tình giảng dạy nhằm trang bị hành trang để các em học sinh có thể thành công trên đường đời.”

GGUSD là học khu có nhiều trường đạt danh hiệu Những Trường Ưu Tú California 2018 hơn mọi học khu khác trong Hạt Orange và hơn bất kỳ khu học chính khác có thể sánh được trên toàn tiểu bang. Đây là vinh dự dành cho những trường thành công trong việc kiến tạo môi trường học tập và sinh hoạt đem lại thành quả học vấn cao nhất. Những Trường Ưu Tú của California được xem là những trường kiểu mẫu thành công trong việc thực hiện các mô hình để những vị lãnh đạo giáo dục noi theo.

Mười-một trường đạt danh hiệu Trường Ưu Tú California 2018 gồm có: Trường Tiểu Học Allen, Trường Tiểu Học Cook, Trường Tiểu Học Evans, Trường Tiểu Học Faylane, Trường Tiểu Học Murdy, Trường Tiểu Học Paine, Trường Tiểu Học Patton, Trường Tiểu Học Rosita, Trường Tiểu Học Stanford, Trường Tiểu Học Warren và Trường Tiểu Học Zeyen.

Sau ba năm gián đoạn, chương trình tuyên dương các Trường Ưu Tú được thực hiện trở lại trong lúc các trường đạt thành quả học vấn được tiểu bang khen thưởng Giải Nơ Hoàng Kim (Golden Ribbon). Mỗi năm, chương trình tuyên dương các Trường Ưu Tú luân phiên khen thưởng các trường thuộc bậc tiểu học và trung học.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising