Saturday, 24/02/2018 - 11:41:34

11 thị trưởng California đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng vô gia cư


Một người đang trở về trại lều vô gia cư ở Los Angeles. Thành phố này cùng 10 thành phố đang cùng hợp tác để đối nạn thiếu nhà ở tại California. (David McNew/ Getty Images)

SANTA ANA - Các thị trưởng của 11 thành phố lớn nhất ở California và một nhóm các nhà lập pháp tiểu bang đã loan báo việc đệ trình dự luật hạ viện AB 3171. Dự luật này đề nghị phân bổ $1.5 tỷ Mỹ kim từ ngân sách tiểu bang, để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư đang gia tăng. Dân Biểu Phil Ting (Dân Chủ-San Francisco) và Nghị Sĩ Ricardo Lara (Dân Biểu-Bell Gardens) sẽ vận động nỗ lực này tại Hạ Viện và Thượng Viện trong những ngày tới.

Trong thông báo chung được gởi đến báo chí ngày thứ Tư, 21 tháng Hai, Thị Trưởng Darrell Steinberg của thành phố Sacramento, người đứng đầu nhóm Big 11 (thị trưởng của 11 thành phố lớn nhất California), nói, “Nạn vô gia cư trước tiên là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhưng cũng là mối đe dọa lớn nhất cho sự thịnh vượng kinh tế, cơ hội và tăng trưởng mà các thành phố đang tranh đấu để đạt cho được.”

Theo kiểm kê trên toàn tiểu bang trong năm 2017, số lượng người vô gia cư ở California đã tăng lên tới 134,278 người. Để ứng phó với mức tăng vọt này, các thành phố trên khắp tiểu bang đã dùng các nguồn ngân quỹ tổng quát và các biện pháp thu nhập được giới cử tri địa phương thông qua, để cung cấp nhà ở, chỗ tạm cư, các dịch vụ hỗ trợ và tiếp cận, cho những người gặp nạn vô gia cư.

Bất chấp những nỗ lực này, sự hỗ trợ đáng kể của tiểu bang là điều cần thiết để giải quyết tầm vóc lớn rộng và sự phức tạp của vấn đề vô gia cư trên toàn tiểu bang.

Dự luật AB 3171 kêu gọi những ngân khoản được cung cấp trọn gói một lần cho các thành phố trên một căn bản phù hợp, dẫn đến $3 tỉ trong những ngân quỹ tập thể của tiểu bang và địa phương. Mục đích là giải quyết một cách có ý nghĩa một trong những vấn đề nan giải nhất mà các thành phố đang gặp phải.

Dân Biểu Phil Ting, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, nói, “Vào năm ngoái, tôi tranh đấu để làm cho hàng triệu Mỹ kim được phân bổ trong ngân sách tiểu bang, nhằm chống lại nạn vô gia cư ở California. Nhưng chúng tôi còn có quá nhiều việc phải làm nữa.”

Trước đó trong tháng này, các thị trưởng đã gửi một bức thư cho các lãnh tụ lập pháp, kêu gọi họ dành riêng một phần của khoản thặng dư ngân sách $6.1 tỷ, tức 25%, để giúp tăng cường các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Nhóm thị trưởng này đang dự định vận động các nhà lập pháp trong tháng tới để bảo đảm việc thông qua dự luật AB 3171.

Thị Trưởng Eric Garcetti của Los Angeles nói, “Các thành phố trên khắp California đang phải vất vả đối phó với một cuộc khủng hoảng vô gia cư, đòi phải có một phản ứng đặc biệt trên toàn tiểu bang”.

Thị Trưởng Kevin L. Faulconer của San Diego nói, “Vô gia cư không phải chỉ là một vấn đề. Đó là vấn đề cấp bách nhất cho các thành phố ở California.”

Thị Trưởng Sam Liccardo của San Jose nói, “Các thành phố trên khắp tiểu bang phải liên tục đối phó với mức tổ hại về kinh tế, xã hội và nhân sinh, gây ra bởi cuộc khủng hoảng vô gia cư đang tăng cao.

Thị Trưởng Robert Garcia của Long Beach nói, “Giống như hầu hết các thành phố lớn ở California, Long Beach đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả cho nhà ở.”

Thị Trưởng Miguel A. Pulido của Santa Ana nói, “Các nguồn lực hạn chế đã ảnh hưởng đến khả năng của nhiều thành phố trong việc giải quyết vấn đề vô gia cư một cách hữu hiệu. Nếu được chấp thuận, luật này sẽ tạo cơ hội để tận dụng các nguồn lực của chúng tôi, và dẫn tới những tác động tích cực lâu dài cho các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. "

California Big 11 Mayors là một nhóm lưỡng đảng gồm các thành phố đông dân nhất trong tiểu bang.
Các thành phố thành viên bao gồm: Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, Long Beach, Sacramento, Oakland, Bakersfield, Anaheim và Santa Ana.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp