Tuesday, 11/06/2019 - 07:33:45

10 tiểu bang khởi kiện để ngăn vụ sát nhập của T-Mobile và Sprint


Mười tiểu bang, dẫn đầu là New York và California, đã khởi kiện vào thứ Ba để ngăn cản hãng T-Mobile US Inc. mua lại hãng Sprint Corp với giá $26 tỷ Mỹ kim, đồng thời khuyến cáo rằng vụ sát nhập này sẽ khiến giá dịch vụ cho người tiêu thụ tăng lên do giảm cạnh tranh. Đơn kiệp được nộp trong lúc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về vụ sát nhập. Thương vụ của T-Mobile nếu thành công sẽ giảm số lượng các hãng cung cấp dịch vụ wireless tại Hoa Kỳ từ 4 hãng xuống 3 hãng.

Các bộ trưởng tư pháp của 10 tiểu bang, tất cả đều là Dân Chủ, nói rằng việc giảm cạnh tranh sẽ khiến những khách hàng của Sprint và T-Mobile tốn hơn $4.5 tỷ Mỹ kim một năm. Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của New York nói rằng vụ kiện không phải nhằm gây ảnh hưởng tới quyết định của Bộ Tư Pháp, và cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các tiểu bang, Bộ Tư Pháp, và các hãng viễn thông. Đơn kiện được nộp tại tòa liên bang ở quận nam New York.

Bộ Trưởng Tư Pháp California Xavier Becerra cho biết đây là lần thứ 3 hãng T-Mobile cố gắng giảm số lượng hãng viễn thông tại Hoa Kỳ xuống còn 3 hãng. Công ty mẹ của T-Mobile là hãng Deutsche Telekom, và Sprint thuộc sở hữu của SoftBank Group của Nhật. Sau tin tức về vụ kiện, cổ phiếu của Sprint giảm 6.2%, xuống còn $6.56 Mỹ kim, và cổ phiếu T-Mobile giảm 1.4%, xuống $75.28 Mỹ kim.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising