Wednesday, 16/12/2015 - 08:44:16

10 thứ dễ

5 thứ Cực Dễ:

1. Dễ đóng: ai nói chút gì là đóng tâm ngay, không chịu nổi
2. Dễ ghét: lúc nào mình cũng phê phán, chỉ trích, than phiền và có thái độ phá hoại thành công người khác.
3. Dễ lẫy: tập khí lẫy, hờn, tức bực vô cớ, vô lý nằm trong đáy lòng, bùng lên phá hoại lúc nào không biết.
4. Dễ sợ: mình đi dọa nạt làm người khác sợ, mặt mày sụ lên như con khỉ già, ai mà chẳng sợ nhỉ?
5. Dễ nổ: tức là khoe khoang, tự kiêu tự đai, quảng cáo về mình lố bịch.
Dễ đóng, dễ ghét, dể lẫy, dễ sợ, dễ nổ là những cá tánh mình nên nhận biết khi chúng trỗi dậy trong tâm mình.
Chúng ta nên từ từ phát triển 5 thứ dễ tốt:
1. Dễ mở thì sẽ mau tha thứ; openness
2. Dễ thương thì biết nhận lỗi; lovability
3. Dễ chịu thì move on cũng mau chứ không trì trệ; tolerance
4. Dễ thở thì thông thoáng, biết cảm thông với chỗ kẹt của tha nhân; understanding, unselfishness.
5. Dễ dạy thì biết học hỏi điều mới, coachable, tìm hiểu những thứ bên ngoài phạm vi quen thuộc của truyền thống và thói quen.
Cứ nhận tri và để 5 Dễ này thấm từ từ vào bằng cách thường tu 5 chủng tử tự là đủ xài, cứ dễ dãi với chính mình chứ chẳng lo gì . Dễ dãi nghĩa là đừng so sánh mình với kẻ khác chứ không có nghĩa là bỏ lơ không tự sửa lỗi, không biết phục thiện.

Chúng mình đã bỏ ra hàng triệu thế kỷ sống với thói quen dễ đóng, dễ ghét, dễ lẫy, dễ sợ và dễ nổ cho nên chúng ta không nên phê phán khi bạn đồng tu hoặc các vị hành giả đã tu hành năm, mười năm mà vẫn còn kẹt trong 5 thứ Cực Dễ này. Hóa giải tập khí thói quen của ngàn đời không phải là việc dễ của phàm phu sức hèn. Bởi thế, sức mạnh của 5 chủng tử tự là bất khả tư nghì vì chủng tử tự khi chưa hóa giải sức mạnh của 5 Cực Dễ thì chủng tử tự cũng giúp chúng ta mở khai quang minh của tự tánh. Đó là một đặc sắc của pháp tu Diệu Hữu.

Mời các Phật tử đến tham dự Pháp Hội Di Đà 2015 vào những ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 19, 20 tháng 12, 2015 tại Long Beach Convention Center để nghe thầy Hằng Trường thuyết giảng nhiều hơn nữa. Muốn biết chi tiết xin vào trang thayhangtruong.com, click vào Pháp Hội Di Đà.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp